תקנון לאתר "אביחי גיגי – תכשיטים בעיצוב אישי"

להלן גיגי / החנות

תנאי שימוש כלליים:

אתר זה הינו בבעלות אביחי גיגי ע"מ 46146676, ומנוהל ומופעל על ידו באופן בלעדי.

אביחי גיגי תכשיטים מפעיל את הסטודיו שלו פיזית  ברחוב היד החזקה 62, מושב יד רמב"ם.

טלפון: 052-3389330

השימוש באתר מותנה בקבלת הסכמת המשתמש לכל ההוראות הכלולות בתקנון זה. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא בקפידה את כל הוראות התקנון, בטרם תעשה שימוש באתר. במידה שאינך מסכים להוראה מהוראות התקנון, הנך מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות בו שימוש. 

השימוש באתר אסור למי שלא מלאו לו 18 שנים.

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, אולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

ביצוע רכישות באתר:

(1)  איסור רכישה למטרות מסחריות:

הרכישה באתר מותרת אך ורק לצרכים אישיים. חל איסור לרכוש באתר פריטים לצרכים בעלי מאפיינים מסחריים. גיגי שומר לעצמו את הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנות ו/או רכישות אשר נעשו למטרות מסחריות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

(2)  זמינות פריטים במלאי:

פריטים המוצעים למכירה באתר זה יסופקו בתנאי שהם מצויים במלאי בעת ביצוע ההזמנה.

במקרה חריג, שבו לאחר קבלת אישור הזמנה לא יהיה ניתן לספק את הפריט המוזמן, נציג החנות ייצור עמך קשר ויציע לך לבצע הזמנה אחרת או לבטל את ההזמנה המקורית.

גיגי שומר לעצמו את הזכות להפסיק לשווק כל פריט מהפריטים המוצעים על ידו באתר, וזאת בכל עת וללא מתן הודעה מראש, ולא תהיה למי מהמשתמשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

(3)  מדיניות מחירים:

גיגי שומר לעצמו את הזכות לשנות את המחירים הנקובים באתר, בכל עת וללא מתן הודעה מראש.

גיגי אינננו מתחייב כי המחיר הנקוב באתר, יהיה זהה למחיר המבוקש בגין אותו מוצר בחנויות השונות.

המחיר שבו יחויב הקונה דרך האתר, הוא המחיר הנקוב באתר בעת מועד ביצוע הרכישה על ידו.

שירות שינוי מידה ו/או אורך לעיתים כרוכים בתוספת תשלום.

(4)  אמצעי תשלום:

הקנייה דרך האתר אפשרית באמצעות שימוש בכרטיסי אשראי בלבד.

ביצוע הרכישה דרך האתר מותנה בקבלת אישור כנדרש מחברת האשראי.

(5)  אישור הזמנה:

לאחר אישור ההזמנה על ידי המשתמש (באמצעות השימוש באפשרות "שלח"), תועבר ההזמנה לטיפול לשם ביצועה.

בהעדר מניעה לבצע את ההזמנה, יועבר למשתמש, בתוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, אישור הזמנה לדואר האלקטרוני.

במידה שהפריט שהוזמן אזל מהמלאי או שחברת האשראי לא אישרה את החיוב, תישלח למשתמש הודעה מתאימה, כרטיס האשראי לא יחויב והחנות תהיה פטורה מאספקת המוצר שהוזמן, מבלי שתהיה למשתמש כל טענה כנגדה בעניין זה.    

(6)  תצלומי הפריטים באתר:

תצלומי הפריטים באתר מיועדים להמחשה בלבד. אנו עושים ככל יכולתנו על מנת שתצלומי הפריטים ישקפו נאמנה את המראה שלהם בפועל. יחד עם זאת, ייתכנו הבדלים שמקורם במגבלות טכניות (כגון: בעיות גרפיקה, שימוש בצגי מחשב ברזולוציות שונות וכו'). מובהר בזאת, כי לא תהיה לנו אחריות כלשהי בגין ההבדלים הנ"ל.

(7)  מכירה אישית:

במסגרת זו ובהתאם לתקנון, תאפשר החברה לכל משתתף במכירה מסוג זה, להגיש הצעות לרכישת מוצרים אשר יוצעו לזמן וכמות מוגבלים מכל מוצר, במחיר שלא יפחת ממחיר הסף (להלן: "מחיר הסף") שיקבע על ידי החברה ביחס לכל מוצר.

  1. לצד כל מוצר המוצע במכירה אישית, ינקב מחיר התחלתי (להלן: "מחיר התחלתי") וסכום כל הצעה לא יפחת ממנו.
  2. מובהר כי מחיר הסף פנימי וחסוי, אינו מפורסם ואינו מוצג באתר וכי המחיר ההתחלתי אינו מחיר הסף. החברה אינה מתחייבת לקבל הצעה שתוגש במחיר ההתחלתי, והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי.
  3. כל משתתף יהיה רשאי להציע עד חמש הצעות (או יותר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בקשר עם כל מכירה ו/או מציע) אשר לא תפחתנה מהמחיר ההתחלתי ותכלולנה את הסכום אותו הוא מבקש לשלם עבור המוצר וכן את מספר התשלומים המוצע.
  4. הצעה שווה או גבוהה ממחיר הסף, תזכה את המשתתף ברכישת המוצר בסכום ההצעה ותנאי התשלום שהוצעו.
  5. מציע שהצעתו זכתה יהיה רשאי לבטל את הרכישה בתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד.
  6. השתתפות במכירה אישית טעונה רישום לאתר אשר מחייב אישור התקנון.

אספקה:

(1)  אזורי מסירה:

פריטים שהוזמנו דרך האתר והתמורה בגינם שולמה דרך האתר, ניתן לספקם בשטח מדינת ישראל. משלוחים לאזור יו"ש ומזרח ירושלים ייקבע באופן פרטני.

(2)  אפשרויות המסירה:

בעת ביצוע הרכישה, באפשרותך לבחור את הדרך המועדפת עליך לקבלת הפריט המוזמן. ניתן לקבל את המוצר באחת מהאפשרויות הבאות:

–        באמצעות שליח – המוצר יגיע לכתובת לפי בחירתך בתוך 5 ימי עסקים מיום קבלת אישור הזמנה (לא כולל ימי שישי-שבת, ערבי חג וחג). עלות השליחות היא 35 ₪.

–        איסוף עצמי – ניתן לאסוף את הפריט המוזמן באופן עצמי בחנות הפיזית שממוקמת ברחוב היד החזקה 62 , מושב יד רמב"ם. יש לבחור אפשרות זו בתהליך ההזמנה באתר תחת שדה "בחר סוג משלוח". יש להמתין לעדכון מנציג האתר באמצעות הודעת SMS או טלפון על הגעה הפריט לסניף. לאחר קבלת ההודעה ניתן לגשת לסניף ולאסוף את ההזמנה.

גיגי, או מי מטעמו, לא יהיו אחראים לאיחור במסירה בשל אירועים שאינם ניתנים לשליטתם, לרבות נזקי טבע ו/או מלחמות ו/או פעולות איבה ו/או תקלות במערכת הטלפונים ו/או  תקלות במערכת המחשוב ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות ו/או כל  גורם אחר הנובע מכוח עליון.

(3)  קבלת הפריט המוזמן:

הפריט המוזמן יסופק אך ורק לידי מי שהזמין אותו. כתנאי קבלת הפריט, על המזמין להצטייד בתעודת זהות, להציגה בפני השליח ולחתום בפניו על טופס המאשר את קבלת הפריט שהוזמן.

מובהר בזאת, כי לא תתאפשר בשום אופן מסירה של הפריט ללא נוכחות המזמין והצגת תעודת זהות על ידו.

(4)  איחור במסירה:

בכל מקרה של איחור במסירה, הנך מוזמן ליצור קשר עמנו בטלפון   052-3389330 או באמצעות

המייל שלנו [email protected]

ביטול רכישה:

לתשומת לבך, האמור בסעיף זה חל אך ורק לגבי רכישת פריטים דרך האתר (ביצוע הזמנה ותשלום דרך האתר).

ניתן לבטל רכישה שבוצעה דרך האתר בהתאם להוראת סעיף 14ג. לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"), כמפורט להלן:

מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 ימים מיום קבלת הפריט המוזמן.

לתשומת לבך, לא ניתן לבטל רכישה לגבי פריטים שיוצרו ו/או הוזמנו במיוחד עבור דרישות הקונה, ובכלל זה בהתאם למידותיו.

לא ניתן לבטל רכישה של פריטים שנפגמו בכל דרך ו/או שנעשה בהם שימוש כלשהו.

ביטול הרכישה ייעשה בכתב בלבד, באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת:  [email protected]

על המבקש לבטל עסקה שנעשתה דרך האתר, להציג חשבונית עסקה מקורית.

 

במקרה של ביטול עסקה, כאמור, שלא עקב פגם בפריט המוזמן ו/או אי התאמה, יחולו ההוראות הבאות:

(1)  החנות תחזיר לקונה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול אצלה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הקונה, תבטל את חיובו של הקונה עקב העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב, ולא יגבה מהקונה סכום כלשהו פרט לדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הפריט שהוזמן או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם. כמו כן, ההחזר הכספי לא כולל את דמי המשלוח.

(2)  במידה שהקונה קיבל לידיו את הפריט שהזמין, יהיה עליו להחזירו לחנות שביד רמב"ם פיזית

(3)  הפריט יוחזר באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה ו/או נזק  ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

 

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם בפריט המוזמן ו/או אי התאמה ו/או אי אספקה במועד ו/או עקב כל הפרה אחרת של התקנון בידי החנות, יחולו ההוראות הבאות:

(1)  החנות תחזיר לקונה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול אצלה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הקונה, תבטל את חיובו של הקונה עקב העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב, ולא יגבו מהקונה דמי ביטול כלשהם.

(2)  במידה שהקונה קיבל לידיו את הפריט שהוזמן, הוא יוכל להחזיר את הפריט הפגום בדרכים הבאות:

שליחה בדואר

מסירה פיזית החנות ביד רמב"ם

יודגש, כי לא נשיב לקונה כספים ששולמו על ידו ולא נבטל את חיובו, בטרם יושב לרשותה הפריט שהקונה מבקש לבטל את רכישתו.

החנות רשאית לבטל עסקה ולהשיב ללקוח את כספו במקרה בו נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

מדיניות החלפה:

תינתן אפשרות להחלפה של פריטים שנרכשו דרך האתר, לא יאוחר מ14 יום מיום קבלת המוצר

והדבר יעשה אך ורק בחנות הפיזית ביד רמב"ם, בצירוף פתק החלפה שהתקבל לצד המוצר.

אחריות לפריטים:

לכל אחד מהפריטים הנמכרים דרך האתר תינתן תעודת אחריות מאת היצרן. לצד כל פריט ופריט באתר, מצוינת תקופת האחריות הניתנת בגינו. 
למען הסר כל ספק, הפעלת האחריות תיעשה אך ורק על פי התנאים שקבע היצרן בתעודת האחריות שהנפיק, לגבי כל פריט ופריט בנפרד, ולא תהיה לקונה כל טענה בעניין זה.   

קניין רוחני:

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הקשורות באתר זה ובכל המופיע בו הינם בבעלות בלעדית של אביחי גיגי , יד רמב"ם, ולאף אדם לא תהא כל זכות, כולל זכות שימוש, ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עוסק זה או מי מטעמו בנוגע לזכויות אלה.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי ו/או  אחר במידע כלשהו מהאתר, בלא קבלת רשותן והסכמתן של אביחי גיגי תכשיטים מראש ובכתב.

פרטיות:

החנות מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצורך ביצוע העסקאות, כאמור בתקנון זה, ולשם הפצת חומר שיווקי ו/או פרסומי של החברה, כמפורט בסעיף 10 להלן. מוסכם בזאת, כי אין באמור כדי להגביל את אביחי גיגי ו/או מי מטעמו מלעשות שימוש במידע לא מזהה, שאינו נוגע למשתמש ספציפי כלשהו (למשל: מספר המשתמשים באתר, התפלגותם וכד'), ושימוש זה יהיה מותר וייעשה על ידי אביחי גיגי ו/או מי מטעמו על פי שיקול דעתם הבלעדי.

סודיות המידע:

אביחי גיגי נוקט בכל האמצעים המקובלים והסבירים לשם אבטחה והגנה על הנתונים בו, וזאת, בין היתר, על ידי שימוש במערכות מתקדמות לאבטחת נתונים.  יחד עם זאת, למרות מאמצנו לאבטח את הנתונים המצויים באתר, ייתכנו עדיין מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר, וחשיפת הנתונים שבהן לגורמים שלישיים כלשהם, ואביחי גיגי ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, עקיף או ישיר, אשר ייגרם למשתמש כלשהו, ו/או למי מטעמו, עקב כך.

רשימת דיוור:

בעצם מסירת פרטייך לצורך הרשמה לדיוור או ביצוע רכישה באתר, הנך מביע את הסכמתך לקבלת דבר פרסומת ישירות לדוא"ל שלך ו/או לכתובת מגוריך ו/או ישירות למכשיר הטלפון הנייד שברשותך, והכל בהתאם לפרטים שנמסרו על ידך באתר, ולא תהיה לך כל טענה כנגד גיגי ו/או מי מטעמו בעניין זה.

לתשומת לבך, יש לך אפשרות בכל רגע נתון להודיע לנו על סירובך לקבל דברי פרסומת (להלן: "הודעת סירוב"), כאמור לעיל.

הודעת הסירוב מטעמך תינתן בכתב  בדוא"ל   [email protected] או בדרך שבה שוגר אליך דבר הפרסומת – על פי בחירתך.  

הגבלת אחריות:

השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. מובהר בזאת, כי החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום אופן לכל נזק ישיר, עקיף או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר.

 

החנות ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם לפריטים שנרכשו עקב שימוש שייעשה על ידי המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן.

שמירת הזכות לשינויים:

גיגי שומר על זכותו לשנות תקנון זה מעת לעת, מבלי לתת כל הודעה על כך מראש. רק ההוראות שיפורסמו בתקנון האתר, בעת ביצוע פעולה על ידי המשתמש, הן שיחולו על אותה פעולה, ויחייבו את המשתמש ואת החנות ו/או מי מטעמה.

יובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

איסור על שימוש בלתי חוקי באתר:

אין לעשות שימוש באתר זה למטרות בלתי חוקיות ולכל מטרה האסורה על פי התנאים הכלולים בתקנון זה. למען הסר כל ספק, חל איסור מפורש על איסוף תמונות ופרטים המוזנים באתר על מנת לעשות בהם שימוש מסחרי או אחר. כמו כן, חל איסור לעשות שימוש באתר זה כקישור לאתרים ו/או באתרים אחרים, אביחי גיגי שומר לעצמו את הזכות לפעול בכל האמצעים החוקיים שברשותו על מנת להביא להפסקה מידית של כל פעילות אסורה כאמור לעיל.

דין ושיפוט:

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב – יפו בלבד.